Univerzita tretieho veku

Vzdelávacie programy pre seniorov 2017/2018

3-ročné štúdium

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradná a krajinná architektúra (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)


2-ročné štúdium

Anglický jazyk (výučba 2 h/každý týždeň)

Informatika pre seniorov 50+ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Nemecký jazyk pre seniorov (výučba 2 h/každý týždeň)


1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Krajina, v ktorej žijeme (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Ovocinárstvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU (cvičenia/2x týždenne doobeda)

Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Viazanie a aranžovanie kvetín (výučba 3h/každý druhý týždeň v Botanickej záhrade SPU)

Vidiecka univerzita tretieho veku Inovatívny model výučby pre vidiecke obce na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre

Leták

Prihláška UTV 2017/2018


tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2017-2018/Flyer_UTV_2017-18_final.jpg