Univerzita tretieho veku

Akademický rok 2016/2017

Vzdelávacie programy pre seniorov 2016/2017

tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2016-2017/vzdelavacie_programy_2016-2017.jpg

Súhrn učebných plánov 2016/2017

Termíny:

 

Prihláška UTV 2016/2017

 

Zoznam vzdelávacích programov

3-ročné štúdium:

Potraviny a spotrebiteľ, Účtovníctvo, Záhradná a krajinná architektúra, Záhradníctvo 

2-ročné štúdium:

Anglický jazyk, Informatika pre seniorov 50+, Nemecký jazyk pre seniorov, Verejná správa (stredisko Lučenec)

1-ročné štúdium:

Anglický jazyk II. (prihlásenie do 2. ročníka po otestovaní úrovne), Človek a právo, Krajina v ktorej žijeme, Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+, Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života, Krajové a staré odrody rastlín v rozvoji vidieka, Vinohradníctvo a vinárstvo II., Viazanie a aranžovanie kvetín 

 

Vidiecka univerzita tretieho veku (VUTV): inovatívny model výučby pre vidiecke obce na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (http://www.vutv.uniag.sk/). 

Charakteristika a základné informácie o VUTV