Univerzita tretieho veku

Ponuka vzdelávacích programov 2015/2016

Ponuka vzdelávacích programov UTV pre akademický rok 2015/2016

Prihláška na záujmové štúdium seniorov 2015/16 

Zoznam vzdelávacích programov: Anglický jazyk  * Človek a právo * Informatika * Ovocinárstvo * Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ * Potraviny, výživa a zdravie  * Ruský jazyk * Účtovníctvo * Úžitok a krása hliny  * Verejná správa  * Vinohradníctvo a vinárstvo  * Viazanie a aranžovanie kvetín * Záhradná a krajinná architektúra * Záhradníctvo

Uzávierka prihlášok: 7. 9. 2015.