Fitness Body Training

Cieľ a obsah predmetu:Zvládnuť základné prvky aerobiku, následne ich spájať do jednoduchých blokov a zostáv, oboznámiť sa s rôznymi formami cvičenia, ako sú power joga, tae-bo, kalanetika, pilates, port debras, tabata a iné. Zoznámiť sa s využitím rôzneho náčinia pri posilňovaní (fit lopty, gumové expandery, ower ball,...). Naučiť sa základy tvorenia cvičebných programov a tým prispieť k celoživotnej potrebe pravidelnej pohybovej aktivity pre rozvoj zdravia.
Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: PaedDr. Ľubomír Urban
Vyučujúci: Mgr. Lucia Civáňová