ECDL - European Computer Driving Licence

European Computer Driving Licence je systém certifikačných programov, ktorý  vznikol ako odpoveď:

  • na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a
  • ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Jadrom celého systému je základný program ECDL, v ktorom sa overuje základná počítačová gramotnosť. Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky a prostredníctvom akreditovaných testovacích centier ECDL a pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač o niektorý z certifikátov ovládať, vymedzuje príslušný sylabus.

Úplná počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním siedmich štandardizovaných testov na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítače (Certifikátu ECDL).  Po úspešnom absolvovaní aspoň štyroch skúšok, absolvent preukázal základnú počítačovú gramotnosť a môže požiadať o udelenie  Európskeho vodičského preukazu na počítače Štart (Certifikátu ECDL Štart). Certifikát(y) má časovo neobmedzenú platnosť.

ATC SPU v Nitre Vám ponúka:

  • testovanie ECDL - možnosť získať oba typy certifikátov ECDL,
  • prípravu na testy ECDL - individuálne alebo skupinové školenia v rozsahu sylabov ECDL,
  • kurzy práce s PC - individuálne alebo skupinové školenia v rozsahu sylabov ECDL.

viac informácií o aktuálnych ponukách na http://www.eunis.sk/