Dunajský nadnárodný program
 
Deadline: otvorenie tretej výzvy v rámci Dunajského nadnárodného programu sa očakáva v januári 2019
 
Dunajský nadnárodný program (Interreg - Danube Transnational Programme DTP) je programom Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. Nový Dunajský program (realizovaný v rokoch 2014 - 2020) bude podporovať spoluprácu v krajinách dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných infraštruktúr. Osobitným cieľom bude podpora implementácie a riadenia Dunajskej stratégie. Program bude disponovať celkovým rozpočtom vo výške viac ako 260 miliónov eur.
 
Národným kontaktným bodom pre Dunajský nadnárodný program je Úrad vlády SR.
 
 
Výzvy sa podávajú elektronicky a dvojfázovo. V prvej fáze sa podáva tzv. Expression of Interest. Základné informácie o programe nájdete v tomto prehľade. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webovej stránke programu a na stránke Úradu vlády SR (časť FAQ). Základný programový dokument "Danube Transnational Cooperation Programme" je možné stiahnuť tu. 
 
Applicants Manual:
 
 
Príloha: Intervenčná logika (s príkladmi očakávaných výsledkov, indikátorov, návrhmi akcií)
 
Expression of Interest (uložte cez Uložiť cieľ odkazu ako...)+ príručka