Centrum univerzitného športu

tl_files/download/Pictures/CUS/ilustracne/Foto_031.JPGCentrum univerzitného športu zabezpečuje telesnú výchovu ako nepovinný predmet na všetkých fakultách SPU. Organizuje cvičenia pre zamestnancov školy a širokú verejnosť. V spolupráci so ZŠK Slávia zabezpečuje športovanie na masovej a rekreačnej báze.

 

Kontakt:

Centrum univerzitného športu SPU v Nitre, Ul. Československej armády 1, 949 76, Nitra

Tel: vrátnica CUŠ 037/641 5750, kancelária CUŠ 037/641 5450

 

 

Aktuality

Cenník a rozvrh pre verejnosť

Dokumenty

História

Zamestnanci

Zameranie

Spolupráca