Národné Centrum Programu Baltickej Univerzity na SPU

Program baltickej Univerzity (BUP) vytvára sieť viac ako 230 univerzít, ktoré sú sústredené v krajinách okolo baltického mora, resp. pretekajú cez tieto krajiny rieky, ktoré do Baltického mora ústia. BUP sa zameriava na otázky trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a demokracie v regióne Baltského mora.

Sídlom organizácie je univerzita v Uppsale vo Švédsku.

Cieľom je podporiť kľúčovú úlohu univerzít v demokratickom, mierovom a trvalo udržateľnom rozvoji. To sa dosiahne rozvíjaním univerzitných kurzov, podporou interdisciplinárnych výskumných aktivít a účasťou na transdisciplinárnych projektoch v spolupráci s úradmi, obcami a inými.

Od 1.10.2018 bolo na SPU v Nitre zriadené slovenské národné centrum Baltickej univerzity, ktorého úlohou je združovať organizácie na Slovensku zaujímajúce sa o problematiku trvaloudržateľného rozvoja. Medzi zatiaľ existujúcich a aktívnych partnerov národného centra Baltickej univerzity na Slovensku patrí univerzita STU (Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF). Riaditeľkou centra, ktoré bude sídliť v kancelárii na rektoráte SPU bola vymenovaná Ing. Barbora Čakovská, PhD.

 

Oficiálna www stránka BUP: https://www.balticuniv.uu.se