Aktuálne výzvy: Research and Innovation Action – RIA (Výskumné a inovačné činnosti)
 
 
Topics:
 
RUR-01-2018-2019: Budovanie moderných vidieckych politík na základe dlhodobých vízií a začlenenia spoločnosti
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
RUR-04-2018-2019: Analytické nástroje a modely na podporu politík týkajúcich sa poľnohospodárstva a potravín
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-01-2018-2019-2020: Biodiverzita v akcii: cez poľnohospodársku pôdu a hodnotový reťazec
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-05-2018-2019-2020: Nové a vznikajúce riziká pre zdravie rastlín
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-11-2018: Antimikrobiálne látky a živočíšna výroba
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
(LC) SFS-19-2018-2019: Odolné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatických zmien
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-23-2019: Integrovaný vodný manažment v malých poľnohospodárskych povodiach
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-28-2019: Genetické zdroje a šlachtiteľské komunity
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019
 
SFS-37-2019: Integrované prístupy ku kontrole bezpečnosti potravín v potravinovom reťazci
Deadline 1.fáza: 23.01.2019
Deadline 2.fáza: 04.09.2019