Aktuálne výzvy: Coordination and Support Actions – CSA (Koordinačné a podporné opatrenia)
 
 
Topics:
 
RUR-15-2018-2019-2020: Tematické siete na zhromažďovanie vedomostí pripravených pre prax
Deadline: 23.01.2019
 
RUR-16-2019: Napĺňanie inovačného potenciálu poradcov
Deadline: 23.01.2019
 
WIDESPREAD-03-2018: Twinning
Deadline: 15.11.2018