Zmluva SPU s biskupským úradom

napísal

SPU v Nitre a Biskupský úrad v Nitre uzatvorili 3. októbra zmluvu o vzájomnej spolupráci. Partnerstvo podporujúce činnosť v oblasti vzdelávania a kultúry podpismi spečatili rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a nitriansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

 

Prítomný bol aj rektor Univerzitného pastoračného centra (UPC) Pavla Straussa v Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, tajomník Biskupského úradu Nitrianskej diecézy Mgr. Miroslav Šidlo, prorektorka SPU pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. Elena Horská, dekan FBP prof. Ján Tomáš, dekanka FZKI Ing. Klaudia Halászová, predseda AS SPU doc. Ing. Ján Weis, za UO Ing. Ľubica Ďuďáková. Na pozvanie rektora SPU sa na slávnostnom akte podpísania zmluvy zúčastnila aj vedúca výskumného centra Gunadarma University v Indonézii Dr. Hotniar Siringoringo, členka katolíckej cirkvi, ktorá je na pracovnom pobyte na SPU.  

S obsahom zmluvy prítomných oboznámila prorektorka E. Horská. V prvej časti sú definované záväzky SPU a biskupského úradu, v ďalšej sú špecifikované formy spolupráce napr. spoluorganizovanie spoločných cyklov prednášok a vedeckých seminárov na aktuálne spoločenské a  kulturologické otázky, medzi ktorými rezonuje problematika zabezpečenia výživy obyvateľstva, riešenie otázky hladu, chudoby, biodiverzity a podobne. Cieľom dohody je aj napomáhať všestrannému pôsobeniu Klubu katolíckej mládeže pri SPU - FONS .

Nitriansky biskup Viliam Judák pri podpise zmluvy o spolupráci okrem iného zdôraznil, že ju vníma ako väčšiu možnosť pre styk a komunikáciu so študentmi, ktorí tým majú väčšie možnosti obohatiť svoj duchovný život. Rektor SPU je presvedčený, že spolupráca s biskupstvom je pre univerzitu jednoznačne prínosom. 

Na záver rektor UPC Ľ. Hlad priblížil fungovanie pastoračného centra. „Nechceme sa vyhraňovať voči iným konfesiám. Naše aktivity sú zamerané na spájanie, nie oddeľovanie. Každý hľadajúci je prizvaný,“ odkázal študentom.

FOTOGALÉRIA (Poľnohospodár)

Späť