Zapojenie seniorov do vývoja nového produktu na SPU v Nitre

napísal

Zapojenie seniorov do vývoja nového produktu na SPU v Nitre

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

Projekt je realizovaný podľa metodík navrhnutých a konzultovaných vedúcou Varšavskou univerzitou prostredníctvom Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech. Cieľom projektu je vývoj nových koncepcií výrobkov ako výsledok spoločnej tvorby, ktoré uskutočňuje koherentná skupina spotrebiteľov.

Projekt EIT Food RIS CEL 2021 prebieha aj tento rok formou online kreatívnych seminárov, ktoré nadväzujú na výsledky z minulého roku. V priebehu mája budú počas troch seminárov diskutované témy preferencií starších spotrebiteľov a ich správania súvisiaceho s výberom potravín, ako aj ich spotrebiteľského správania pred a počas pandémie Covid-19 vrátane balenia potravín a nakupovania. Skupinové stretnutia so staršími spotrebiteľmi vrátane minuloročných účastníkov seminárov moderuje Ing. Simona Baldovská, PhD., a PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

Ísť späť