Z vernisáže výstavy Zmeny hodnotových orientácií

napísal

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú výstavu fotografií s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) – Zmeny hodnotových orientácií (Changing Value Preferences). Vernisáž na SPU v Nitre, na ktorú prijalo pozvanie aj vedenie univerzity a FEŠRR, sa konala 1. februára vo foyeri  pod aulou. Príjemnú atmosféru vytvorilo už úvodné vystúpenie flautistky Janky Stehlíkovej, študentky VŠMU v Bratislave, ktorá predstavila známe melódie zo všetkých krajín V4.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Medzinarodne projekty - loga/visegrad_fund_logo_blue_150.jpg

Ako informoval kurátor výstavy za SPU, Ing. Pavol Otepka, PhD., cieľom organizátorov bolo nekonvenčným spôsobom poukázať na rôzne druhy práce a získavania si prostriedkov na živobytie. Do fotosúťaže sa mohli zapojiť študenti, učitelia a ostatní pracovníci uvedených univerzít. Z najlepších fotografií, vybraných medzinárodnou komisiou, vznikla kolekcia, ktorá sa postupne predstaví na všetkých partnerských inštitúciách. „Snímky odzrkadľujú rôznorodosť ľudskej pracovnej činnosti v rámci rôznych stupňov ekonomického rozvoja spoločnosti, kultúrnych a náboženských tradícií. Autori sa prezentujú unikátnymi zábermi prírody, poľnohospodárskych činností ako je rybárstvo, včelárstvo, pastierstvo, zvážanie sena, spracovanie koreninovej papriky a pod. Každý z nich je malý príbeh, o ktorom sa dá veľa diskutovať, ale pravdepodobne najviac by o ňom vedeli rozprávať samotní autori,“ povedal na otvorení Ing. P. Otepka. O vysokej úrovni vystavených snímok svedčí fakt, že hodnotiaca komisia udelila nielen tri štandardné ceny, ale aj štyri mimoriadne ceny poroty.

Ako sa vyjadril kurátor výstavy na SPU, negatívom je len nižšia angažovanosť našich študentov a pracovníkov v takýchto prezentačných aktivitách. Prorektorka SPU prof. Dr. Ing. Elena Horská zase poukázala na nedocenené možnosti podávania projektov v podmienkach SPU aj prostredníctvom MVF (http://visegradfund.org/).

Putovnú výstavu fotografií na SPU v Nitre si môžu záujemcovia prezrieť do 28. februára. Následne bude inštalovaná na Mendelovej univerzite v Brne (8. 3. - 2. 4), Českej zemědělskej univerzite v Prahe (12. 4. – 6. 5.) a Poľnohospodárskej univerzite v Bydgoszczi (14. 5. – 14. 6.).

 

FOTOGALÉRIA

Späť