Zástupcovia SPU a iránsky veľvyslanec rokovali o spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

napísal

Naštartovaním oficiálnej pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráce s dopadom na prax sa zaoberali 8. augusta na stretnutí zástupcovia SPU v Nitre a veľvyslanec Iránskej islamskej republiky vo Viedni Dr. Ebadollah Molaei, ktorého sprevádzal radca pre Slovenskú republiku Dr. Davoud Rezaei. Stretnutie sa konalo v rámci plánovanej návštevy mesta Nitry – Nitrianskeho samosprávneho kraja a oboch univerzít.

Ako uviedol veľvyslanec E. Molaei, ich záujmom je nadviazať oficiálnu spoluprácu v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied. „Slovenská republika má veľmi dobrý imidž v našej krajine, je dlhodobým exportérom kvalitnej poľnohospodárskej techniky do Iránu. Zároveň je importérom niektorých našich agrokomodít. Pokiaľ ide o akademickú spoluprácu, máme dobre fungujúce vzťahy s univerzitami v Bratislave a Košiciach, najmä v oblasti medicíny. Za jednu z prioritných a perspektívnych oblastí považujeme aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo, riešenie problematiky klimatických zmien, biodiverzity, trvaloudržateľného rozvoja, vodného manažmentu, produkcie kvalitných potravín, biotechnológií. Sme presvedčení, že v uvedených oblastiach máme obrovský potenciál pre vzájomnú spoluprácu,“ povedal veľvyslanec. Zároveň vyzdvihol význam akademickej spolupráce a vzájomnú užitočnosť vzťahov medzi univerzitami a vedeckými i pedagogickými pracovníkmi.

Ako sa vyjadrili zástupcovia SPU, jednou z ciest je spolupráca v rámci programu Erasmus+, čím by sa podporila krátkodobá či dlhodobá študentská a pedagogická spolupráca, najmä realizácia doktorandských výmenných pobytov. Diskutovalo sa aj o potenciálnej spolupráci v oblasti vedy a výskumu v súvislosti s fungovaním moderného Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre, ako aj prostredníctvom Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany.

Príkladom reálnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ je kooperácia medzi odborníkom z Univerzity v Teheráne prof. M. E. Banihabibom a odborníkmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, zastúpenými doc. Ľubošom Juríkom z Katedry krajinného inžinierstva. Vedeckovýskumná téma je zameraná na riešenie problematiky vodných zdrojov pre poľnohospodárstvo a udržateľnosti vodných zdrojov v krajine. Ako konštatoval doc. Ľ. Jurík, spolupráca je obojstranne výhodná, keďže aj na Slovensku sa zmenili klimatické podmienky. „Na západnom Slovensku na nížinách sú už časté a niekedy dlhotrvajúce obdobia sucha. Iránski partneri sa s nami delia o svoje skúsenosti s pestovaním poľnohospodárskych plodín v zmenených podmienkach, s čím majú niekoľko storočné skúsenosti.“

 

Späť