Vzdelávací workshop Deloitte College na FEM

napísal

Spoločnosť Deloitte usporiadala 2. – 3. apríla vzdelávací workshop pre študentov FEM, s cieľom prezentovať svoju prácu na praktických príkladoch. Zúčastnilo sa na ňom 16 študentov.

Po krátkej prezentácii o podnikateľských aktivitách spoločnosti a firemnej kultúre nasledoval prvý blok, zameraný na audit. Študenti, rozdelení do troch skupín, riešili vybrané úlohy, s ktorými sa bežne stretávajú aj zamestnanci Deloitte vo svojej každodennej práci. Praktické cvičenia boli zamerané na efektívnu prácu v tíme, využitie analytických nástrojov v audite a nastavenie interných kontrol klienta.

Počas druhého dňa si študenti vyskúšali prácu v oblasti riadenia rizika. Po vysvetlení problematiky nasledoval popis a rozbor rôznych rizikových situácií, s ktorými sa stretávajú klienti uvedenej spoločnosti. Odborníci Deloitte poukázali na to, aké je dôležité vedieť identifikovať riziko a následne ho efektívne riadiť. Workshop študentom priniesol mnoho zaujímavých praktických pohľadov, ktoré môžu využiť v praxi počas štúdia a po jeho skončení. Na záver sa viacerí študenti vyjadrili, že takéto stretnutia majú veľký význam pre ich ďalší odborný rast a konštatovali, že by si radi takúto prácu vyskúšali aj v reálnych podmienkach spoločnosti Deloitte.

Späť