Vraking opäť bodoval

napísal

Exteriérová inštalácia historického traktora Zetor 25 v areáli SPU vznikla v septembri 2012 v rámci študentského projektu VraK(ing), podporeného spoločnosťou Telefónica prostredníctvom grantového programu O2 Think Big, Orange, Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzormi, s cieľom revitalizovať a obnoviť park, a tak prilákať študentov do vonkajších  priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať. Spoločnosť Telefónica o ňom natočila video.

Pod vedením Mgr. Lenky Konôpkovej z KKPV sa na ňom podieľali študenti: Katarína Gloneková, Terézia Slotíková, Stanislava Vajíčeková, Vanesa Kissová, Katarína Šabíková, Lukáš Rábek a Milan Mrázek.

Začiatkom októbra sa v okolí inštalácie konal Deň dobrovoľníctva v Nitre, podporený spoločnosťou Telefónica v rámci uvedeného grantového programu. Vyše 50 dobrovoľníkov  z nášho i zahraničných projektových tímov čistilo okolie parku SPU, chodníky, odpadky, suché lístie a pripravovalo prírodu na zimný spánok. V tento deň sa zapojili do prác aj reprezentatívne projekty O2 Think Big z celej Európy, SPU prostredníctvom projektu VraK(ing) zastupovala Slovensko. ´Z výherných 54 projektov z grantovej súťaže na Slovensku boli  vybrané tri najlepšie, o ktorých  spoločnosť Telefónica natočila video. Jedným z víťazov je VraK(ing). Video, na ktorom náš projektový tím prezentuje svoje dielo, vzniklo 8. – 9. januára. Hlavnou myšlienkou kampane je ukázať ostatným, že sa nemajú báť nápadov a navzájom sa inšpirovať. Projekt VraK(ing) podporila spoločnosť Telefónica sumou 4-tisíc eur.

 

Férová nadácia O2: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

 

Video z Dňa dobrovoľníctva (5. októbra 2012)

Späť