VPP: Univerzitný deň techniky zaujal najmodernejšou poľnohospodárskou technikou

napísal

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 18. októbra v areáli VPP v Kolíňanoch prvý ročník Univerzitného dňa techniky. Špičkovú poľnohospodársku techniku predstavilo stovkám návštevníkov - najmä študentov SPU, ale aj viacerých stredných škôl - sedem firiem.

Podujatie, ktoré moderoval prof. Vladimír Rataj, otvoril dekan TF prof. Roman Gálik. Ako povedal, pilotný ročník zaznamenal veľký úspech, a tak vzniká už tradícia organizovať toto podujatie. „Aj v Nitrianskom regióne nastáva boom v oblasti hľadania erudovaných technicky zameraných pracovníkov. Sme presvedčení, že aj poľnohospodárstvo potrebuje takýchto odborníkov, schopných obsluhovať najmodernejšie poľnohospodárske stroje,“ povedal dekan. Informoval, že TF ako jediná fakulta na Slovensku zabezpečuje výučbu v študijnom programe poľnohospodárska technika a plánuje pripraviť nový ŠP mechatronik, ktorý by nadväzoval na stredoškolské vzdelanie.

Všetkých účastníkov, študentov i vystavovateľov, privítal na pôde VPP aj konateľ Ing. Ján Lajda. Ako povedal, podujatie je výbornou príležitosťou pre našich študentov priamo sa oboznámiť so špičkovou technikou, keďže mnohí z nich s ňou budú v budúcnosti pracovať.

Následne zástupcovia jednotlivých firiem predstavili svoju spoločnosť a technológie, s ktorými sa prezentovali. Za prax sa na dni techniky zúčastnil riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre Ing. Jozef Bako.  

V rámci odborného programu pedagógovia z TF a FZKI -  doc. Ján Jobbágy, Ing. Ján Čimo, doc. Viliam Bárek a doc. Ľuboš Jurík, informovali o problematike, ktorá v týchto dňoch rezonuje, a to sú prudké klimatické zmeny, zavlažovanie a voda v pôde.

Pripravené boli aj praktické ukážky poľnohospodárskej techniky, navigovanie traktorov pomocou satelitných systémov. Autoškola Akadémia ponúkla aj možnosť zajazdiť si v traktore, ktorý priviezla na podujatie.

Organizátori ocenili vysokú účasť študentov na podujatí, ako aj to, že vystavovatelia ponúkli nielen prehliadku techniky, ale vysokoškolákom aj možnosť praxe a zamestnať sa vo firmách.

Späť