Výlov rýb už po deviatykrát

napísal

V Kolíňanoch sa 9. novembra konal už tradičný výlov rýb.

Pozvanie vedenia SPU na čele s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou na túto spoločenskú udalosť prijali aj predstavitelia mesta, VÚC a priaznivci univerzity. Na podujatí sa v rámci praktickej výučby zúčastnili aj študenti 3. ročníka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, študijného programu špeciálne chovateľstvo a ŠP manažment živočíšnej výroby a zahraničná študentka z Lotyšska, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s rybníkom, jeho technickými prvkami a naživo vidieť ukážku výlovu rýb v rybníku - od záťahu rýb sieťou, cez vydávanie rýb, triedenie, váženie, až po nakládku na autá.

Organizačne podujatie zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu. Zároveň bola prezentovaná úroveň rybárskeho hospodárenia, ktoré technicky a personálne zabezpečuje VPP, s.r.o., Kolíňany spolu s odborným garantom Ing. Jaroslavom Andrejim, PhD., z Katedry špeciálneho chovateľstva FAPZ SPU. Rybník okrem iného slúži ako vzorkovnica rýb, experimentálne pracovisko a miesto praktickej výučby a praxe pre študentov SPU.

Tento rok sa podarilo vyloviť viac ako 17 ton kapra rybničného, ktorý putoval na jesenné zarybnenie rybárskych revírov.                                                                                                            

                                                                    

Späť