Univerzita tretieho veku po prvýkrát online

napísal

Na Univerzite tretieho veku prebiehala online výučba

Na Univerzite tretieho veku sa v máji a júni po prvýkrát uskutočnila online výučba vo vzdelávacích programoch, ktorým to umožňoval ich charakter. Cieľom bolo ukončenie výučby z letného semestra akademického roka 2019/2020, ktorá bola kvôli pandémii COVID-19 prerušená.

Online výučba prebiehala v štyroch vzdelávacích programoch: anglický jazyk - 1. ročník,  bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny - 1. ročník, záhradníctvo - 3. ročník, záhradná a krajinná architektúra - 3. ročník. Absolventom vzdelávacích programov 3. ročníkov boli zároveň vydané osvedčenia. Tešíme sa, že sme poslucháčov Univerzity tretieho veku mohli aj takouto, menej osobnou, formou zapojiť do výučby.

Výučba v ostatných vzdelávacích programoch praktického charakteru sa za priaznivej pandemickej situácie uskutoční v ďalšom akademickom roku.

Ísť späť