Trvalkové záhony skrášlia priestor pred aulou

napísal

Priestor pred Aulou SPU v Nitre onedlho zatraktívnia veľkorysé trvalkové záhony.

Na praktickom cvičení z predmetu tvorba v sadovníckom kvetinárstve pod vedením Ing. Dagmar Hillovej, PhD., a Ing. Viery Šajbidorovej, PhD., z Katedry biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, študenti vytýčili plochy záhonov s celkovou rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.  V priebehu októbra budú plochy záhradníckymi technikami pripravené na výsadbu sortimentu trvaliek a cibuľovín. Výsadba bude realizovaná v novembri študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na FZKI v spolupráci so zamestnancami Botanickej záhrady SPU v Nitre. Výsadbou nadobudne priestor nielen reprezentatívnu, ale aj náučnú a relaxačnú funkciu.

 

Go back