Svetový deň potravín 2020: Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.

napísal

Mottom  tohtoročného Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila na 16. októbra Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, je: „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.“ Tento rok si pripomenieme už 75. ročník.

Svetový deň potravín je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Tohtoročné oslavy prebiehajú v období, keď sa mnohé krajiny vyrovnávajú s vážnymi dôsledkami pandémie COVID-19. Svetový deň potravín preto tento rok vyzýva na globálnu solidaritu s cieľom pomôcť všetkým obyvateľom, a najmä tým najzraniteľnejším, zotaviť sa z krízy a zvýšiť odolnosť potravinových systémov, aby dokázali odolávať rastúcej volatilite a klimatickým šokom, poskytovali cenovo dostupné a udržateľné zdravé stravovanie pre všetkých a dôstojné živobytie pre pracovníkov v potravinovom systéme. To si vyžaduje zlepšené systémy sociálnej ochrany a nové príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia a elektronický obchod, ale aj udržateľnejšie poľnohospodárske postupy, ktoré chránia prírodné zdroje Zeme, naše zdravie a klímu.

Problémy súčasného sveta  

K hlavným problémom súčasného sveta patrí hlad, obezita, zhoršovanie životného prostredia, strata agrobiologickej diverzity, potravinové straty a plytvanie potravinami a nedostatočná bezpečnosť pracovníkov potravinového reťazca. Viac ako 2 miliardy ľudí nemá pravidelný prístup k bezpečnej, výživnej a dostatočnej strave. Predpokladá sa, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia takmer 10 miliárd obyvateľov.

Viac ako tri miliardy ľudí na svete nemajú prístup k internetu a väčšina z nich žije vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Drobní poľnohospodári potrebujú lepší prístup k financovaniu, odbornej príprave, inováciám a technológiám, aby si mohli lepšie zarobiť na živobytie.

COVID -19 zvyšuje hlad

V súčasnosti takmer 690 miliónov ľudí hladuje, čo je o 10 miliónov viac ako v roku 2019. V dôsledku pandémie COVID-19 by sa v závislosti od hospodárskeho rastu mohol tento počet zvýšiť o 83 až 132 miliónov ľudí.

Čas na činy

Neustály nárast hladu od roku 2014 spolu s rastúcou obezitou poukazujú na potrebu urýchliť a rozšíriť opatrenia na posilnenie potravinových systémov a ochranu obživy ľudí.

Pokiaľ ide o plán obnovy v súvislosti s ochorením COVID-19, súčasná situácia je príležitosťou prijať inovačné riešenia založené na vedeckých dôkazoch, aby sa mohli lepšie vybudovať a zlepšiť potravinové systémy, vďaka čomu budú odolnejšie voči otrasom.

Pestujme, vyživujme, udržujme

V súčasnosti až 66 % celkovej rastlinnej výroby predstavuje len deväť rastlinných druhov, a to napriek tomu, že existuje najmenej 30-tisíc jedlých rastlín. Na zabezpečenie výživy ľudí a zachovanie planéty je potrebné pestovať rozličné druhy rastlín. Približne 14 percent potravín vyrobených pre ľudskú spotrebu sa každoročne stratí medzi fázami pestovania a umiestnenia na trh.  

Naše činy tvoria našu budúcnosť  

Úlohou jednotlivých krajín, súkromného sektora i občianskej spoločnosti je zabezpečiť, aby potravinové systémy produkovali rôznorodé a zdravé potraviny na výživu rastúcej populácie, ako aj dôstojné živobytie pracovníkov potravinového systému pri súčasnom zachovaní prírodných zdrojov a biodiverzity a riešení výziev, ako je napríklad klimatická zmena.

Čo môžeme urobiť?  

Každý z nás zohráva dôležitú úlohu v potravinovom reťazci. Zrevidujme naše každodenné činnosti tak, aby sa udržateľné návyky stali súčasťou nášho životného štýlu.

 

Viac čítajte na: http://www.fao.org/world-food-day/home/en/

 

Ísť späť