Svet korytnačiek opäť zaujal

napísal

Botanická záhrada – Vivárium SPU v Nitre v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek zorganizovali už štvrtý odborný seminár, ktorý sa konal 16. marca vo výučbovej miestnosti skleníkov BZ. Nosnou témou bol záchranný program morských korytnačiek. Predniesla ho česká biologička Mgr. Hana Svobodová, ktorá sa venuje ochrane morských korytnačiek priamo v Indonézii. Prezentovaná bola aj prednáška Zásadné zmeny v registrácii korytnačiek a vedení evidencie od roku 2019 (Mgr. Michal Barta) a Chov a odchov korytnačky egyptskej (Ing. Anton Sax).

Na sobotné podujatie zavítalo vyše 60 záujemcov o uvedené témy. 

Botanická záhrada pozýva aj na ďalší seminár, ktorý sa bude konať 11. mája. Hlavnou témou bude reprodukcia plazov a chov vybraných druhov.

Späť