SPU v Nitre je tretia najlepšia univerzita na Slovensku podľa celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 2019

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tretia najlepšia zo 14 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Institutions Rankings 2019. Medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta SPU v Nitre obsadila celkové 542. miesto.

Aktuálny rebríček hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) 2019 zahŕňa rovnako ako v minulom roku 14 slovenských univerzít (zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier).

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi si SPU v Nitre podstatne zlepšila svoju pozíciu v rebríčku. V minulom roku sa SPU umiestnila na 10. mieste, v roku 2017 na 11., v roku 2016 na 12.

Cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (asi 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv meraný na základe sledovanosti a rozsahu webovej stránky (20 %).

SPU v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení.

 Viac info na: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=SVK

Späť