SPU pripravuje univerzitnú materskú škôlku

napísal

Univerzitná materská škôlka Klások by mala vzniknúť k začiatku budúceho školského roka 2021/2022. Určená bude pre deti zamestnancov a študentov univerzity.

Podľa slov prorektora SPU pre komunikáciu a prax doc. Ivana Takáča, mala by vzniknúť v priestoroch existujúcej škôlky na Hospodárskej ulici v Nitre.“Budova s pozemkami, kde v súčasnosti už pôsobí materská škola, je vo vlastníctve univerzity. Súčasným prevádzkovateľom zariadenia je Mesto Nitra. Vedenie univerzity vyjadrilo vedeniu mesta svoj zámer - formou zmeny zriaďovateľa prevádzkovať materskú školu v týchto priestoroch v intenciách univerzitnej materskej školy,” informoval prorektor.
V materskej škôlke je v súčasnosti umiestnených 32 detí, pričom viac ako štvrtinu z nich tvoria deti zamestnancov univerzity.“SPU patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Nitre a mnohým jej zamestnancom a študentom sa dlhodobo nedarí umiestniť deti do materských škôl v meste. Z tohto dôvodu vznikol zámer, prevádzkovať univerzitnú materskú školu Klások pre deti našich zamestnancov a študentov.”
Pokiaľ ide o financovanie materskej školy, prevažnú časť príjmov budú tvoriť príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu, tzv. normatív na dieťa a mesačné platby zákonných zástupcov. Kapacita škôlky je v súčasnosti povolená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre do 32 detí v dvoch triedach, tomu zodpovedá počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov. “Materská škola bude napľňať filozofiu zelenej univerzity, a to z pohľadu zamerania na zdravú výživu a ekológiu,” uzavrel I. Takáč.

 
Monitoring médií:
 

TASR: SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

Dnes24 Nitra: Pomôžu zamestnancom a študentom: SPU chce otvoriť vlastnú materskú školu

Nitriansky hlásnik: SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

Teraz.sk: SPU pripravuje univerzitnú škôlku pre deti zamestnancov a študentov

TV Nitrička: Materská škola pod univerzitou

SME (príloha Vysoké školy): Univerzitnú materskú škôlku chystajú aj v Nitre

Ísť späť