SPU nadviazala spoluprácu s palestínskou univerzitou

napísal

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Al-Quds Open University v Ramalláhu, Palestína, podpísali dohodu o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva medzi oboma stranami.

Dohodu podpísala na pôde SPU rektorka doc. Klaudia Halásová, vedeniu palestínskej univerzity ju v Ramalláhu odovzdala vedúca slovenskej delegácie doc. Zuzana Palková z Technickej fakulty SPU. Za palestínsku stranu ju 19. augusta podpísal prezident QOU prof. Younis Amr.

Dohoda zahŕňa akademické a študentské mobility medzi oboma univerzitami, účasť na seminároch, vedeckých konferenciách, stretnutiach akademických programoch. Spolupráca umožní palestínskemu partnerovi získať informácie o moderných technológiách v oblasti poľnohospodárstva, ktoré by mohli byť nápomocné rozvoju poľnohospodárstva v tejto krajine.

Ako povedal prezident QOU prof. Y. Amr, veľmi si vážia toto partnerstvo, ktoré otvára ďalšie možnosti pre rozvoj výskumných a vzdelávacích aktivít univerzity v oblasti poľnohospodárstva.

Vedúca slovenskej delegácie doc. Z. Palková vyjadrila radosť z toho, že SPU nadväzuje spoluprácu s palestínskou univerzitou aj v ďalších oblastiach mimo už existujúcich spoločných aktivít v oblasti vzdelávania. Zároveň uviedla, že tieto aktivity by sa mohli rozvíjať najmä v oblastiach zmierňovania škôd spôsobených umelými hnojivami a v oblasti budovania zavlažovacích systémov.

Späť