SPU má ďalších úspešných absolventov z radov seniorov

napísal

O štúdium na Univerzite tretieho veku SPU v Nitre je neustále veľký záujem. Veď platia známe slová, že človek nestarne, keď je medzi ľuďmi. Potvrdilo to aj 72 seniorov, ktorí tento rok ukončili vzdelávacie programy. Po úspešnom absolvovaní štúdia si na slávnostnej promócii 15. júna v aule SPU prevzali absolventské osvedčenia. Zároveň si prevzali osvedčenia aj 34 absolventi záujmového vzdelávania seniorov v rámci modelu Vidiecka univerzita tretieho veku (VUTV) na SPU v Nitre, ktoré je výstupom ukončeného rovnomenného projektu realizovaného na SPU v rokoch 2013 – 2015.

Slávnostnú promóciu otvorila prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., prodekanka FBP pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Následne promótorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, predstavila absolventov vzdelávacích programov (VP) na UTV SPU. V trojročnom VP záhradníctvo ukončilo štúdium 17 absolventov, v programe potraviny, výživa a zdravie 13 absolventov, v programe právo a človek 10 absolventov. Dvojročný VP verejná správa v stredisku Lučenec ukončilo 6 absolventov. V jednoročnom VP viazanie a aranžovanie kvetín ukončilo štúdium 11 absolventov, ovocinárstvo 15 absolventov.

V rámci modelu VUTV ukončilo štúdium 11 absolventov z mikroregiónu Poľný Kesov a 23 z mikroregiónu Palárikovo.

Po zložení slávnostného sľubu, ktorý za prítomných absolventov prečítala Ing. Renáta Ondrušová, si z rúk prof. Zdenky Gálovej prevzali absolventské osvedčenia.

Následne sa im prihovorila doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. Ako povedala, promočná slávnosť absolventov Univerzity tretieho veku je pre všetkých krásnym dôkazom a poznaním, že učenie je proces celoživotný a že nie je výsostne určený iba vybraným vekovým kategóriám. „Človek má vnútornú potrebu a schopnosť vlastnou vôľou zvládnuť duševnú energiu a cieľavedome ju usmerňovať. Túži po kráse, múdrosti a dokonalosti. Čím dokonalejšie niečo robíme, tým viac uspokojenia nám naša činnosť prináša. Tvorivý nepokoj a túžba po poznaní sú pre človeka potrebné, sú hnacím motorom jeho vývoja,“ povedala R. Štěpánková.

V mene absolventov sa slávnostnému auditóriu prihovorila Ing. Gabriela Ballayová. „Oplývame elánom a životným optimizmom a uvedomujeme si, že vzdelanie je hodnota a nikdy sa nekončiaci proces. Je to cesta spoznávania, objavovania a prekvapení. To, čo nás na univerzitu láka, je aj jedinečná akademická atmosféra. Týmto sa chceme poďakovať pedagógom, vzácnym a zapáleným ľuďom, ktorí sú spájajúcim článkom medzi nami a univerzitným prostredím.“  

Na záver promócií zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

Späť