Spolupráca univerzít a praxe

napísal

SPU v Nitre bola prostredníctvom Transferového centra spolu s Centrom edukačného manažmentu UK v Bratislave národným partnerom v projekte University-Business Cooperation in Europe (UBC), ktorý bol realizovaný v rokoch 2016 a 2017 konzorciom vedeným Výskumným centrom pre vedu a podnikanie (Nemecko) pre Európsku komisiu.

Ako nás informovala doc. Danka Moravčíková z Transferového centra SPU v Nitre, cieľom projektu bolo získať hlbšie, komplexnejšie a najaktuálnejšie poznatky o stave spolupráce medzi univerzitami a podnikateľským sektorom v Európe z pohľadu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a podnikateľského sektora.

„Projekt skúmal súčasný stav v rôznych krajinách, hlavné hnacie sily a prekážky pre rôzne zainteresované strany, regulačné rámce a existujúce opatrenia podporujúce UBC na národnej úrovni. Toto sa uskutočnilo prostredníctvom viac ako 20 odborných rozhovorov, 52 prípadových štúdií o dobrej praxi, revízií politiky UBC a indikátorov, ako aj rozsiahleho prieskumu v 33 krajinách, ktorý viedol k 17 410 odpovediam. Výstupom projektu je aj 25 národných správ ponúkajúcich zaujímavé fakty, informácie a zistenia, ktoré môžu podporiť rozhodovanie akademických pracovníkov, podnikateľov a politikov pri podpore rozvoja spolupráce univerzít a praxe v národnom kontexte,“ povedala D. Moravčíková.

Viac sa dočítate na: https://ub-cooperation.eu/.

Prieskum k téme Spolupráca univerzít a praxe na Slovensku z perspektívy univerzít a z perspektívy podnikateľských subjektov je dostupný na: https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations.

 

Tlačová správa

 

.

Späť