Spolupráca s podnikateľskou sférou prináša benefit v podobe lepšie pripraveného absolventa

napísal

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa pri príležitosti osláv 60. výročia jej založenia uskutočnili 8. a 9. októbra dve zaujímavé podujatia, obe so zámerom priniesť na univerzitnú pôdu viac praktických skúsenosti.  Tie študentom prezentovali zástupcovia veľkých spoločností, skúsení, ale i začínajúci podnikatelia.

Partnership Day

Reprezentanti spoločnosti IBM, Jaguar Land Rover (JLR) a Banskobystrického pivovaru prezentovali svoju predstavu partnerstva v biznise. Poukázali na dôležitosť spolupráce aj v rámci konkurenčných vzťahov v podnikateľskej sfére. Za JLR vystúpil s prednáškou Tony Bainbridge (Business Excellence Manager), ktorý zdôraznil potrebu spolupráce univerzít a praxe. Poukázal aj na rôzne formy kooperačných vzťahov, v ktorých JLR aktívne podporuje start-upy, neziskové organizácie, či technologické centrá.

IBM reprezentoval výkonný riaditeľ IBM Slovensko Róbert Kováč, ktorý predstavil ideu partnerstva v troch základných rovinách. Prvá sa orientuje na spoluprácu s verejnými inštitúciami a profesijnými združeniami, čo prispieva k vytváraniu rôznych sietí v biznise, ktoré so sebou prinášajú ďalšie nové príležitosti a výzvy. Druhá reprezentuje prepojenie s verejnosťou prostredníctvom dobrovoľníckych programov, do ktorých sa zapájajú zamestnanci IBM a pomáhajú vytvárať lepšie komunitné prostredie, v ktorom žijú. Príkladom tohto sú programy ako IBM Global Comunnity Program a Local Expert Volunteering Program. Tretia rovina spolupráce sa zameriava na vzťahy s akademickou sférou. V nej dominuje najmä otázka spoločných výskumných programov a neustála inovácia edukačných aktivít.

Tretím partnerom podujatia bol Banskobystrický pivovar, výrobca piva značky Urpiner. Spoločnosť zastupovala obchodná riaditeľka Katarína Bičanová. Študentom priblížila ideu spolupráce, najmä v oblasti partnerstva pivovaru s festivalom Pohoda. Toto bolo už štvrté leto, na ktorom sa Urpiner prezentoval ako hlavný pivný partner festivalu. Študentom priblížila prípravy a realizáciu akcie, ktorá by sa bez dobrej internej, ale aj externej spolupráce nezaobišla.

Posledná časť patrila panelovej diskusii zástupcov IBM, JLR a FEM na tému zručností zamestnancov, ktoré budú nevyhnutné v budúcnosti. Všetci predstavitelia sa zhodli na tom, že FEM poskytuje svojim študentom kvalitné vzdelanie, ktoré je široko uplatniteľné v praxi. Smerom do budúcnosti však tieto spoločnosti v dôsledku neustále sa zvyšujúcej automatizácie a robotizácie budú vyhľadávať talenty, ktoré dokážu prepojiť ekonomiku, manažment a marketing s technickými zručnosťami, tvorivým a kritickým myslením.

Súčasťou podujatia bola malá oslava 1. výročia otvorenia IBM miestnosti. Tu počas počas celého dňa prebiehali workshopy zamerané na bližšie oboznámenie študentov  s pracovným prostredím v IBM. Tie viedli zástupcovia IBM a zároveň absolventi FEM - Tomáš Štrbo a Marcel Dobrovodský.

Podnikateľský deň s JCI Slovensko

JCI (Junior Chamber International) je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje mladých ľudí, od študentov vysokých škôl až po samostatných podnikateľov vo veku 18 - 40 rokov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a pomáhať im najmä prostredníctvom poradenstva, mentoringu a vzdelávania.

Na Podnikateľskom dni 9. októbra vystúpil ako prvý Peter Krištofovič, zakladateľ Salve Group, Arca Capital a finalista Mladého inovatívneho podnikateľa 2009. V rámci svojej prednášky Podnikni niečo inak nedával všeobecne platné rady študentom a mladým podnikateľom, pretože tie podľa jeho názoru neexistujú. Každý je víťazom a musí si hľadať vlastnú cestu. Zdôraznil aj potrebu rozvíjania vlastných talentov, ktorými disponuje každý človek. Často však o nich nevieme, a preto rozvíjame len svoje slabé stránky. Poukázal zároveň na to, že ak sa chce človek zmeniť a byť úspešný, predovšetkým musí zmeniť svoje myslenie.

Podujatie pokračovalo predstavením troch mladých podnikateľov, absolventov FEM – Matúša Krajčího, Ľuboša Jurečku a  Filipa Bevelaguu, ktorí svoju podnikateľskú činnosť začali práve počas  vysokoškolského štúdia. Každý z nich predstavil svoj biznis, spôsob ako v ňom skrsla ho myšlienka podnikať a ako sa ďalej rozvíja. Poskytli tak študentom mnoho zaujímavých nápadov, ale najmä naplnili odvahou všetkých prítomných, aby sa nebáli začať podnikať.

Posledná časť patrila Ľubošovi Fellnerovi, majiteľovi úspešnej cestovnej kancelárie BUBO. Ten prezentoval myšlienku poznávania nových vecí prostredníctvom cestovania. Bohatú fotodokumentáciu z rozmanitých krajín sveta doplnil o svoje skúsenosti v biznise a poukázal na dôležitosť neustáleho sebarozvoja. Zdôraznil, že úspešným podnikateľom môže byť len človek, ktorý chce tvrdo pracovať a neustále sa bude snažiť rozvíjať. Celé toto podujatie sa uskutočnilo pod patronátom JCI Slovensko, ktorú zastupoval na podujatí Marián Meško.

Fotogaléria

Partnership Day

Podnikateľský deň s JCI Slovensko

 

Späť