S europoslancami o novej spoločnej poľnohospodárskej politike

napísal

Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika a priority Európskeho parlamentu v tejto oblasti boli hlavnou témou Fóra občanov, ktoré 15. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Cieľom podujatia bolo priblížiť problematiku súčasného fungovania poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku, nutnosť zavedenia nových reforiem vrátane postavenia Európskeho parlamentu pri tvorbe nových pravidiel v tejto oblasti. Nitrianske fórum umožnilo europoslancom, ktorí rozhodujú aj o budúcnosti agropolitiky - Anne Záborskej, Sergejovi Kozlíkovi, Vladimírovi Maňkovi a štátnej tajomníčke MPaRV SR Magdaléne Lacko-Bartošovej, vypočuť si názory predstaviteľov vlády, národného parlamentu a zástupcov poľnohospodárskeho sektora. Na stretnutí sa zúčastnil aj Zsolt Simon, člen výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Milan Semančík, predseda SPPK, a Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.  

Europoslanci a diskutujúci na tému agropolitiky EÚ sa zhodli na tom, že rozdiely medzi novými a starými členmi by mali byť minulosťou, udržateľnosť systému prioritou a  poľnohospodárska politika EÚ spravodlivejšia. Mala by odstrániť rozdiely v priamych platbách medzi starými a novými členskými štátmi EÚ. Dominuje aj požiadavka na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín a zabezpečenie pracovných miest na vidieku.

Podľa S. Kozlíka, v poľnohospodárskom i potravinárskom sektore v súčasnosti dochádza na jednotnom trhu k zneužívaniu sily. „Myslím, že akákoľvek reforma poľnohospodárskej politiky tento problém nevyrieši. Každá krajina má iné prírodné, historické a vlastnícke podmienky a ak chceme riešiť tento  segment v čase, keď sa hovorí o potravinovej bezpečnosti, treba sa vrátiť k určitej segmentácii vnútorného trhu a vymedziť vnútorné trhy jednotlivých krajín ako citlivé.“  Zároveň  uviedol, že Slovensko ako jediná krajina nemá  schválenú národnú stratégiu SPP na úrovni parlamentu. Vyjadril aj nevyhnutnosť chrániť európsky trh pred ďalším dovozom potravín z tretích krajín (Číny, Brazílie) a regulovať činnosť obchodných reťazcov na Slovensku.  

Pripravovaná nová spoločná poľnohospodárska politika by mala byť v Európskom parlamente schválená do leta budúceho roku. Platiť má od roku 2014. V súčasnom rozpočtovom období (2007 - 2013) predstavuje Spoločná poľnohospodárska politika EÚ približne 40 % celkového rozpočtu. V návrhu na budúce sedemročné obdobie by mal byť rozpočet na približne rovnakej úrovni, vo výške okolo 435,5 miliárd eur. Podľa odborníkov by to však percentuálne a reálne predstavovalo pokles financovania poľnohospodárstva. Europoslanci preto presadzujú zachovanie súčasnej úrovne výdajov rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo do roku 2020.

 

FOTOGALÉRIA POĽNOHOSPODÁR

 

 

 

 

 

Späť