Program Baltickej univerzity otvorený pre absolventov

napísal

Ponuku zahraničnej stáže po absolvovaní štúdia v rámci programu Erasmus+ využil Ing. Dušan Bálint, absolvent Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorý v súčasnosti pôsobí ako člen koordinačného tímu Programu baltických univerzít na najstaršej univerzite vo Švédsku - Upsalla Universitet.

Jeho polročná stáž je zameraná na spoluprácu v oblasti konferencií a rozvoja Programu baltických univerzít, v auguste sa podieľal na príprave a organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie BUP Symposium 2020.

„Po absolvovaní inžinierskeho stupňa má každý študent možnosť podať si žiadosť na zahraničnú stáž pomocou programu Erasmus+. Dlho som neváhal a kontaktoval sekretariát v Uppsale, kde sa potešili záujmu z mojej strany a po stručnom online pohovore ma prijali," hovorí Ing Bálint. "Posielam pozdrav z Uppsaly a študentom odporúčam využiť všetky možnosti ponúkané našou alma mater,“ dodáva úspešný absolvent.

Späť