Prianie rektorky SPU ku Dňu učiteľov

napísal

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželala ku Dňu učiteľov a vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu.

Na povolanie učiteľa sa vždy kládli veľké požiadavky. Avšak v súčasnej pohnutej dobe sa od pedagóga vyžaduje byť profesionálom, ovládajúcim nielen najmodernejšie technológie a metodiky vzdelávania, ale aj schopnosť analyzovať podstatu hlbokých zmien a procesov prebiehajúcich v spoločnosti, ktoré život prináša.

Je nespochybniteľné, že vzdelanie otvára cestu do budúcnosti. A vysoká škola je dôležitá pre vlastný osobný rozvoj, pre nadobudnutie nových vedomostí, pre lepšie uplatnenie v živote, dnešný i budúci trh práce. Musíme rešpektovať faktory, ktoré ovplyvňujú myslenie, požiadavky a túžby mladej generácie. Úlohou nás, učiteľov, je motivovať a inšpirovať mladých ľudí, aby túžili neustále získavať nové vedomosti. Presvedčiť ich, že schopnosť učiť sa je tou najlepšou cestou a kľúčom ku kariérnemu rastu, k uplatneniu sa v profesionálnom živote.

Rozhľadený, motivovaný a dobrým príkladom inšpirovaný mladý človek, dokáže odštartovať neuveriteľné procesy a zmeny. Súčasným mladým ľuďom záleží na spoločnosti, na tom, aby jej pomohli, a tieto hodnoty hľadajú aj u svojich učiteľov.

Vážené kolegyne, kolegovia,

podstatou učiteľského povolania je tvorivosť. Práve ona pomáha učiteľovi opätovne, spolu so svojimi študentmi, objavovať, spoznávať a prekonávať nové horizonty. Na tejto ceste Vám prajem pevné zdravie, elán,  trpezlivosť a úspechy v našej náročnej a pre spoločnosť takej potrebnej činnosti.

 

S úctou

Klaudia Halászová

 

Späť