Prezident vymenoval 55 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi sú aj šiesti odborníci SPU

napísal

Prezident Andrej Kiska vymenoval 55 nových vysokoškolských profesorov, menovacie dekréty im odovzdal 19. septembra v Prezidentskom paláci v Bratislave.

 Medzi novými profesormi sú aj šiesti odborníci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  - prof. Ladislav Ducsay, vymenovaný v odbore agrochémia a výživa rastlín, pôsobí na Katedre  agrochémie a výživy rastlín FAPZ,  prof. Peter Halaj, v odbore krajinárstvo,  z Katedry krajinného inžinierstva FZKI,  prof.  Dušan Igaz, v odbore krajinárstvo, z Katedry biometeorológie a hydrológie, dekan FZKI, prof. Róbert Toman, v odbore výživa z Katedry veterinárskych disciplín FAPZ,  prof. Janette Musilová, vymenovaná v odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov, z Katedry chémie FBP  a  prof. Zuzana Palková, vymenovaná v odbore výrobná technika, z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF.

Prezident SR vo svojom príhovore novým profesorom zdôraznil, že titul nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako budú s titulom narábať. 

„Často počúvame o tom, aké máme školstvo. Osobne prízvukujem, že aké máme školstvo, taká bude naša budúcnosť. A my všetci vieme, že v školstve je toho veľa čo naprávať a meniť.  Som presvedčený, že ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri všetkých tých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej,“ povedal A. Kiska.

Novým profesorom SPU v Nitre 20. septembra zablahoželala aj rektorka doc. Klaudia Halászová. Úprimne im popriala veľa zdravia, šťastia, energie a úspechov v ich pôsobení, a aby ich ďalšie výsledky  vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti boli prínosom pre celú univerzitu.

Ísť späť