Ocenenie Literárneho fondu pre odborníkov Fakulty biotechnológie a potravinárstva

napísal

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenila 26. septembra v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.  

Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo získal prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., z Katedry biochémie a biotechnológie, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v kategórii prírodné a lekárske vedy. Prémiu za trojročný vedecký ohlas získala prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry mikrobiológie, ktorá sa v kategórii prírodných a lekárskych vied umiestnila na treťom mieste.

Späť