O chove psov s renomovaným kynológom a absolventom SPU

napísal

Chovatelia psov z radov študentov a zamestnancov SPU, ale aj širokej verejnosti mali 26. marca príležitosť vypočuť si tri prednášky renomovaného kynológa a zakladateľa chovateľskej stanice  Ing. Daniela Hrežíka, absolventa Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.  Podujatie bolo prvou akciou Kynologického krúžku SPU, ktorý vznikol len nedávno.

O legislatíve, národných plemenách aj výstavách

V úvodnej prednáške zoznámil Daniel Hrežík poslucháčov s legislatívou v oblasti chovu psov. Pozornosť upriamil na viacero predpisov, najmä na ustanovenia nového zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý platí od septembra 2018. Zároveň zdôraznil, že práve zmeny zákona môžu mať veľký vplyv na to, akým smerom sa bude táto oblasť vyvíjať v budúcnosti. „Aj vy máte možnosť zasiahnuť do prípravy právnych predpisov prostredníctvom  verejného pripomienkového konania,  a tak ovplyvniť vývoj legislatívy u nás“, pripomenul Ing. Hrežík, ktorý pôsobí  v štátnej správe  a ako odborník spolupracoval pri príprave viacerých predpisov.

Témou ďalšej prednášky bolo predstavenie plemien psov vyšľachtených na Slovensku - československého vlčiaka, slovenského kopova, slovenského čuvača, slovenského hrubosrstého stavača a tatranského duriča, pričom prvé štyri sú uznané aj medzinárodne. „Slovenské národné plemená považujem za určitý typ kultúrneho dedičstva. Myslím, že máme morálnu zodpovednosť, aby sme ich uchovávali, zošľachťovali a udržiavali v čo najlepšej forme“, prezradil Ing. Hrežík, ktorý pred desiatimi rokmi založil chovateľskú stanicu plemena slovenský hrubosrstý stavač a šteniatka z jeho chovu obývajú dnes už takmer všetky kontinenty. „Je to vskutku jedinečné plemeno, pes do voza aj do koča. Má mnoho dobrých vlastností -  všestrannosť, odolnosť, vytrvalosť, ktoré ho predurčujú stať sa nenahraditeľným pomocníkom v revíri a súčasne byť aj dobrým členom rodiny,“ zdôraznil. 

V záverečnej prednáške sa Daniel Hrežík zameral na výcvik a prípravu psov na výstavy, priblížil kritériá na ich posudzovanie a nechýbala ani diskusia o praktických skúsenostiach z oblasti chovu psov.

Kynológovia na SPU

Organizátormi prednášky boli členovia novovzniknutého Kynologického krúžku SPU. Na univerzite pôsobí od januára a zatiaľ má tridsať členov, väčšinou študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Ing. Martin Fík, PhD., z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, ktorý spoločne so študentmi inicioval jeho založenie, už od začiatku kládol dôraz na edukačný význam krúžku. „Podujatia, ktoré plánujeme organizovať, nemajú byť určené len našim študentom, ale aj širokej verejnosti. Potešil nás záujem a ohlas, s akými sa dnešná prednáška stretla. Prišli desiatky chovateľov  psov, medzi nimi aj študenti  zo Strednej odbornej školy veterinárnej zo Šindolky“, prezradil.

Oslovili sme aj vedúcu Kynologického krúžku SPU Ing. Petru Neirurerovú, študentku Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. „Kynológia  baví stále viac ľudí. Otvárajú sa nové odbory a je stále viac študentov, ktorí si chcú na univerzitu priniesť aj svojho psa, aby s ním mohli cvičiť a trénovať, aj keď sú mimo domova. Na SPU zatiaľ chýbajú vyhovujúce koterce, vedenie je však naklonené ich výstavbe a verím, že zakrátko sa dočkáme,“ povedala študentka prvého ročníka doktorandského štúdia.

Najbližšie podujatie, na ktorom sa stretnú milovníci psíkov sa uskutoční  v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Chovatelia a členovia poľovníckeho krúžku Buteo radi privítajú všetkých záujemcov  na Kynologickom dni 24. apríla o 10. hodine v areáli MiniZOO.

Späť