Na výskumnej parcele v Kolíňanoch ukončili už desiatu sezónu. Skúmajú vplyv technológií na pôdu a porast

napísal

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch (VPP)  prebieha už desať rokov výskum vplyvu použitých technológií na kvalitatívne parametre porastov a pôdy.

Ide o unikátnu bázu, ktorú zabezpečuje VPP pod gesciou pracovníkov Katedry strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty: profesora Vladimíra Rataja,  docentky Jany Galambošovej a Ing. Miroslava Macáka, PhD. Na výskumnej ploche s rozlohou 20 hektárov je zavedený systém riadeného pohybu strojov (CTF – Controlled Traffic Farming) s cieľom eliminovať degradáciu pôdy prejazdmi strojov na najmenšiu možnú mieru.

Na výskumnej ploche, ktorá sa celá obrába, je tak počas desiatich rokov 64 percent  plochy bez prejazdov, 14 percent plochy prejdenej strojom len raz do roka a 22 percent plochy s viacnásobným prejazdom. S pribúdajúcimi rokmi trvania výskumu sa významne prejavujú pozitívne efekty neutlačenej pôdy. Efekty sú významnejšie v menej priaznivých klimatických ročníkoch.

V desiatom roku bola na parcele pestovaná ozimná pšenica. Napriek nepriaznivému počasiu, podpriemerným zrážkam po jesennej sejbe, v období jari a v mesiaci pred zberom, bola na parcele dosiahnutá priemerná úroda 7,8 t/ha.

 

Monitoring médií:

TASR: Univerzita skúma vplyv prejazdov strojmi na kvalitu porastov a pôdy

MY Nitrianske noviny: Univerzita skúma vplyv prejazdov strojmi na kvalitu porastov a pôdy

Dobré noviny: Univerzita skúma vplyv prejazdov strojmi na kvalitu porastov a pôdy

 

Späť