Na summite autonómnych vozidiel predstavili aj mobilný robot SaMoRob

napísal

V uplynulých dňoch (17. - 18. 9.) sa konal ON-LINE Summit autonómnych vozidiel (Autonomous Vehicles Summit), ktorý organizovala firma J. C. Trade Bridge International pod záštitou Európskej komisie a Centra vedecko-technických informácií SR. Prezentovala sa na ňom aj Technická fakulta (TF) SPU v Nitre.  

Medzinárodná on-line konferencia summitu je priekopníkom a najväčšou udalosťou tohto charakteru, pokiaľ ide o autonómne vozidlá v strednej a východnej Európe. Zameriava sa na mobilitu vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich prijatia v prostredí miest a regiónov krajiny, inovácie v oblasti automobilový priemysel, užívateľské aplikácie iných priemyselných odvetví a v kontexte sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie. Dôležitým cieľom summitu je príspevok k príležitostiam pre inovátorov, univerzity, IT firmy, samosprávy, architektov, turistické strediská a i.

V rámci programu doc. Vladimír Cviklovič z TF SPU v Nitre prezentoval tému Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve, priblížil súčasný stav úrovne autonómnosti vozidiel používaných v poľnohospodárstve a následne predstavil riešenie autonómneho mobilného robota SaMoRob, ktorý bol vyvinutý kolektívom na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF.                                                                                                               

Späť