Na konferencii UNINFOS o univerzite budúcnosti

napísal

Vysoké školy 21. storočia prechádzajú digitálnou transformáciou. Doba sa vyvíja a informačné technológie sú nevyhnutnou a pevnou súčasťou každej prednášky. O tom, ako budú univerzity vyzerať v budúcnosti sa diskutovalo na pôde SPU v Nitre počas konferencie UNINFOS 2019. Dvadsiaty piaty ročník sa konal 6. - 8. novembra v Kongresovom centre SPU v Nitre. Spoluorganizátorom konferencie bolo združenie EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša univerzita.

Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 139 účastníkov - zástupcov slovenských a českých vysokých škôl i firiem, otvorila rektorka SPU doc. Klaudia Halászová. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti - názory na budúcnosť univerzity z rôznych uhlov - spôsob výučby, ekonomika, manažment, vybavenie univerzity, IKT, bezpečnosť, veda a výskum a i. Prezentované boli aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa vysokých škôl (VŠ), a to najmä najnovšie vývojové trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ, informačná bezpečnosť, inovatívne formy vzdelávania na VŠ, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe.

V úvode konferencie odzneli dva príspevky lídrov tohto podujatia - prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre knižničné a informačné služby doc. Daniel Olejár predstavil úskalia najnovšej koncepcie rozvoja informatiky a digitalizácie v rezorte školstva do roku 2030 z pohľadu odborníka, ktorý má veľké skúsenosti s pôsobením v akademickom prostredí a zároveň sa podieľa na tvorbe mnohých strategických materiálov v oblasti informatizácie a najmä informačnej bezpečnosti. Prof. Pavol Horváth, predseda Predstavenstva združenia SANET, predstavil aktuálny stav akademickej siete SANET a perspektívy jej rozvoja pri zachovaní súčasného modelu financovania zo strany MŠVVaŠ SR. Podnetné boli aj vystúpenia zástupcov firemného sektora - spoločnosti Microsoft, Oracle Slovensko, s.r.o., firmy Sféra, a.s., IBM, Exe, a.s., Whalebone, s.r.o., spoločnosti ESET, kde zástupca  predstavil možné kybernetické hrozby napadnutia používaných systémov a možnosti obrany či vystúpenie zástupcu z Masarykovej univerzity, ktorý predstavil možnosť zjednotenia webových stránok na univerzite použitím jednej technológie na všetky používané webové stránky. V rámci panelovej diskusie sa diskutovalo o budúcnosti ekonomického informačného systému používaného na väčšine VŠ, o cloudových riešeniach, vybavenosti VŠ a i. Panelisti na záver prezentovali svoje predstavy o univerzite budúcnosti.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia EUNIS-SK vystúpil s prednáškou Dr. Peter Kucer, riaditeľ cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý podal rozsiahlejšie informácie o vládnom cloude. Prínosné boli aj príspevky pracovníkov Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí prezentovali úlohy a projekty, ktoré realizovali v nedávnej minulosti.

V rámci konferencie sa prezentovali aj pedagogičky z FZKI SPU - Ing. Viera Šajbidorová, PhD., a Ing. Dagmar Hillová, ktoré predstavili stratégie v celoživotnom vzdelávaní v oblasti rastlinného dizajnu. Projekt Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre je fungujúcim modelom uplatnenia inovatívnych princípov v procese vzdelávania v univerzitnom prostredí. Originálna vzdelávacia platforma vytvára príležitosť pre celé spektrum experimentálnych aktivít v oblasti použitia bylín v urbanizovanom prostredí, ktoré sú priamo transformované do inovatívneho obsahu predmetov, záverečných prác a vzdelávacích kurzov.

Počas konferencie boli k dispozícii zariadenia Hewlett Packard pre virtuálnu realitu, ktorú prezentoval Jakub Zamazal, HP Inc.

Ako nás informovala prezidentka združenia EUNIS-SK RNDr. Darina Tóthová v rámci predkonferenčného dňa (6. 11.) sa realizovali aj dva workshopy podporujúcich firiem EUNIS-SK, a to firmy Microsoft s názvom „Univerzita budúcnosti? Vieme ako na to.“ a firmy Oracle, ktorá predstavila nový pohľad na fungovanie IT, budúcnosť digitálnej transformácie, Oracle Cloud a Oracle Academy.

Spolu na konferencii odznelo 30 prezentácií. Viac o konferencii nájdete na URL: https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019.

 

Návod ako získať informácie z podujatia, na ktorom ste neboli

 

 

Späť