Milí študenti, kvalita štúdia je aj vo vašich rukách

napísal

Máte záujem urobiť niečo pre kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre? Kliknite na dotazníkový prieskum a dajte si s nami krátky trojboj!

https://is.uniag.sk/auth/vv/epruzkumy/prehled_pruzkumu.pl

Ísť späť