Kurz celoživotného vzdelávania na FEŠRR: o možnostiach i prekážkach predaja z dvora

napísal

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý prebiehal 14. a 15. novembra na pôde SPU v Nitre,  bol určený všetkým záujemcom o problematiku – podnikateľom ako aj nepodnikateľom, ktorí sa chceli viac dozvedieť o tom, ako predať vlastné produkty v malých množstvách priamo spotrebiteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 absolventov z rôznych regiónov Slovenska.

Počas dvoch dní so záujmom diskutovali o možnostiach ale aj existujúcich bariérach predaja z dvora. Účastníci sa zhodli, že súčasné nastavenie legislatívnych podmienok predaja z dvora a nástrojov jeho podpory, predovšetkým v oblasti poradenstva je dôležité v budúcnosti zlepšovať.

Kurz nadviazal na aktivity ďalšieho vzdelávania realizované na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Predaj z dvora je jedným z piatich  modulov akreditovaného ďalšieho vzdelávania Podpora rozvoja vidieka. Čoskoro budú mať príležitosť záujemcovia absolvovať aj ďalšie moduly ako napr. Manažment územného rozvoja, Ako plánovať rozvoj obce, Sociálny rozvoj vidieka alebo Komunitné plánovanie.  Viac informácií na http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

Späť