Kraj udelil ceny trom osobnostiam. Medzi nimi aj emeritnému profesorovi SPU v Nitre Imrichovi Točkovi

napísal

Za mimoriadny a dlhodobý  prínos k rozvoju a prezentácii nášho regiónu si Nitriansky samosprávny kraj uctil tri významné osobnosti, medzi nimi aj emeritného profesora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Imricha Točku.

Predseda NSK Milan Belica pri odovzdávaní cien Ladislavovi Belásovi, kanonikovi Nitrianskej sídelnej kapituly, titulárnemu opátovi Zoborského kláštora, správcovi Diecéznej knižnice v Nitre, cirkevnému hodnostárovi a vysokoškolskému pedagógovi, Karolovi Pietovi, archeológovi a historikovi a prof. Imrichovi Točkovi, zdôraznil, že v Nitrianskom kraji oddávna žili osobnosti, ktoré ho dvíhali duchovne, kultúrne i hmotne. „Každý národ má dominantné osobnosti, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú jeho spoločenský vývoj v najširšom slova zmysle. Viacerí svojou prácou či tvorivými aktivitami dokázali prekročiť aj národné hranice, čím získali nadnárodný, ba až svetový rozmer,“ uviedol M. Belica.     

Emeritný profesor SPU v Nitre Imrich Točka je aj autorom kníh o histórii Nitry a podpredsedom Zoborského skrášľovacieho spolku. Kraj ho odmenil za mimoriadne úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti. Ako dlhoročný profesor si myslí, že mladí by mali mať lepší prístup k vedomostiam. „Veľmi potrebné sú jazykové vedomosti a vydržať pri nasledovaní svojich cieľov. Bojovať za každý poznatok a byť vďačný za to, že univerzita niečo človeka naučí,“ povedal prof. I. Točka.      

 

Späť