Žatva na VPP sa skončila, úroda je nadpriemerná

vložil: Renáta Chosraviová

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, ukončili osemdňovú žatvu a 31. júla slávnostne odovzdali tradičný žatevný veniec rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Zároveň riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., vyhodnotil priebeh žatevných prác.

Ako informoval, tohtoročná úroda bola nadpriemerná. Pšenice ozimnej sa urodilo v Kolíňanoch priemerne 4,93  tony na hektári, v Oponiciach 6,33 t/ha. Jačmeň jarný dosiahol v Kolíňanoch priemer 5,45 t/ha, v Oponiciach 4,89 t/ha. U jačmeňa ozimného dosiahli v Kolíňanoch úrodu 5, 10 t/ha, raže 6,9 t/ha. Repky ozimnej v Kolíňanoch zozbierali 3,2 t/ha, v Oponiciach 4,12 t /ha. Pokiaľ ide o výnosy ovsa na VPP, tento rok patrí k jedným z najvydarenejších a s výnosom 6,07 t/ha bude podnik zrejme patriť medzi špičku na Slovensku. Riaditeľ zdôraznil, že žatva bola náročná najmä kvôli extrémnym až 40 °C teplotám, avšak s jej výsledkami je manažment podniku spokojný.

Pokiaľ ide o speňaženie úrody, P. Brezovský sa vyjadril, že napriek nadpriemernej úrode by z dôvodu prepadu nákupných cien hodnotil situáciu slovami: „Kríza dopadá aj na komodity rastlinnej výroby.“ „Kým vlani sa napríklad repka predávala za 450 - 500 €/t, dnes je to za 350 €, pšenica bola vlani za 220 € teraz za 140 €, raž za 220 € teraz za 100 €/t . Musíme teda hľadať možnosti ako úrodu realizovať a dobre si to premyslieť aj v budúcnosti,“  podotkol. Pokiaľ ide o zámer do budúcnosti  hospodárenia na VPP, uviedol, že ich filozofiou a stratégiou je využívať na elimináciu deficitu zrážok funkčné závlahy, ktorými podnik disponuje, s cieľom dosahovať špičkové výsledky v intenzívnej rastlinnej výrobe.

Po zhodnotení priebehu žatvy riaditeľ P. Brezovský odovzdal rektorovi prof. Petrovi Bielikovi žatevný veniec.

Rektor vysoko ocenil prácu vedenia a všetkých pracovníkov VPP, ktorí v neľahkých podmienkach zabezpečovali úspešný priebeh žatevných prác. Zároveň pri príležitosti ukončenia žatvy 2013 odovzdal VPP ďakovný list za vynikajúcu prácu a dosiahnuté nadpriemerné výsledky v hustosiatych obilninách, ako aj zabezpečenie širokej škály diverzifikovanej rastlinnej a živočíšnej výroby.

Späť