Aké sú výsledky tohtoročnej žatvy na VPP?

vložil: SPU Web Editor

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, v týchto dňoch slávnostne ukončili žatvu a 26. júla odovzdali tradičný žatevný veniec rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Zároveň riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., vyhodnotil priebeh žatevných prác.

Ako informoval, zozbierali 4 tony obilnín. „Pšenice ozimnej sa urodilo priemerne 3,86  tony na hektári, pšenice jarnej 2,34. Jačmeň jarný dosiahol priemer 4, 14 ton z hektára, jačmeňa ozimného sa urodilo 4, 58 tony na hektári. Priemerná úroda raže je 4,16tony z hektára, výnos ovsa predstavuje 2,73 tony z hektára, repky ozimnej 1,99 tony z hektára.“ Riaditeľ zdôraznil, že žatva bola náročná, pretože boli extrémne  až 37 °C teploty. S výsledkami žatvy je manažment podniku spokojný, nižšie výnosy vykompenzuje veľmi vysoká kvalita produkcie. „Podľa toho ako sa vyvíjajú ceny na obilniny na svetových burzách, v tomto roku by sa mali zlepšiť realizačné ceny produkcie. Je to aj v dôsledku nepriaznivých výsledkov,  ktoré spôsobilo najmä sucho v mesiacoch počas obdobia rastu a vývoja plodín v USA a naopak, dlhotrvajúcich zrážok v Rusku.“

Ako sa vyjadril riaditeľ VPP, aj plodiny, ktoré majú zatiaľ na poli, ako je cukrová repa, osivová kukurica, slnečnica olejná či tekvica, by mali vylepšiť hospodárenie podniku. Všetky sú zatiaľ v dobrom kondičnom stave. Pokiaľ ide o budúcnosť hospodárenia na VPP, uviedol, že ich filozofiou a stratégiou je obnoviť funkčné závlahy, ktorými podnik disponuje, s cieľom dosahovať špičkové výsledky.

Rektor prof. Peter Bielik poďakoval vedeniu a všetkým pracovníkom VPP, ktorí v neľahkých podmienkach zabezpečovali priebeh žatvy. Z rúk riaditeľa P. Brezovského prevzal žatevný veniec. Zároveň podniku prisľúbil podporu pri riešení úloh a problémov.

Späť