Vianočné slovo rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Vážení kolegovia, milí študenti,

opäť máme pred dvermi Vianoce - najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka, ktoré sa nesú v znamení dobra, pokoja, radosti, rodiny. Vianočné obdobie je už tradične príležitosťou pripomenúť si to, čo nám končiaci sa rok priniesol, popriať si splnenie prianí v nastávajúcom roku a zároveň sa poďakovať.

Rád by som sa poďakoval vám všetkým za zodpovedne vykonanú prácu v prospech rozvoja našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 65. výročie svojho vzniku, za šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí. Aj uplynulé obdobie bolo pre našu univerzitu ďalším z významných medzníkov jej napredovania. Za všetky spomeniem úspešnú činnosť a rozvoj Výskumného centra AgroBioTech, ktoré umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni, aplikovateľného v praxi, úspešnú realizáciu projektov na rozvoj infraštruktúry univerzity, medzi nimi napr. rekonštrukciu interiéru ŠD Mladosť či rekonštrukciu historickej budovy na Hospodárskej ulici, ale tiež neobvyklé úspechy, ktoré nás zviditeľňujú v očiach verejnosti, ako je napríklad to, že od 9. januára 2017 aula SPU v Nitre zdobí poštovú známku. Sme právom hrdí na to, že naša univerzita, najmä jej osobnosti, pedagógovia i študenti, získali viacero významných ocenení. Rozšírili sme spoluprácu s mnohými medzinárodne uznávanými inštitúciami, napr. v Nórsku, Fínsku, Indonézii, Číne, Rusku, USA, uzatvorili sme viacero vzájomne výhodných partnerstiev a naštartovali novú spoluprácu s uznávanými univerzitami napríklad v Mexiku, Srbsku, na Ukrajine, v Južnej Afrike, vo Vietname a ďalšími.

Úspechy sme zaznamenali aj v oblasti športu a kultúry. Rok 2017 sme symbolicky uzatvorili sériou podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a už tradičným kultúrno-spoločenským podujatím – benefičným koncertom Vianočný dar SPU, z ktorého finančný výťažok bude použitý na zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre a našich študentov so špecifickými potrebami, ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. Som presvedčený, že rok 2018 prevezme štafetu tvorivosti a nových aktivít. Spoločne si zaželajme, aby sa nám darilo kráčať v ústrety výzvam, ktoré pred nás stavia súčasná doba, aby sme aj naďalej dosahovali výsledky, na ktoré budeme hrdí, ktoré jednoznačne prispejú k posunu SPU v rebríčku svetových univerzít.

Vážení spolupracovníci, milí študenti a priatelia našej univerzity, prajem vám, aby ste vianočné sviatky prežili v pokoji a pohode, v kruhu svojich najbližších. Želám vám počas celého roka 2018 pevné zdravie, šťastie, lásku, porozumenie na pracovisku a v rodinách. Študentom prajem veľa úspechov počas skúšok a veľa radosti z nových poznatkov, ktoré získavajú počas štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

 

Späť