V TOP 100 rebríčku najproduktívnejších slovenských ekonómov je aj sedem pedagógov z SPU

vložil: SPU Web Editor

Slovenská ekonomická spoločnosť  v spolupráci s Národnou bankou Slovenska  zverejnila na stránke www.econrank.sk rebríček merajúci produktivitu slovenských ekonómov podľa ich výskumného výkonu s použitím štandardných medzinárodne uznávaných indikátorov vedeckého impaktu. Do hodnotenia boli zaradení aj slovenskí ekonómovia pôsobiaci v zahraničí. Podrobný popis použitej metodológie je možné nájsť na https://econrank.sk/sk/methodology/.

S potešením konštatujeme, že v najprísnejšom rebríčku, ktorý bral do úvahy Article Influence Score (AIS) výlučne ekonomických časopisov, sa v TOP 100 umiestnili aj viacerí ekonómovia pôsobiaci na SPU.  Prof. Ján Pokrivčák z Katedry hospodárskej politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU sa umiestnil na 22. mieste a doc. Miroslava Rajčániová z Katedry hospodárskej politiky FEM na 30. mieste. Do prvej stovky sa dostal aj doc. Artan Qineti z Katedry hospodárskej politiky FEM  a doc. Drahoslav Lančarič z Katedry manažmentu FEM.

V ďalšom,o čosi voľnejšom rebríčku, zohľadňujúcom Impact Factore Score (IF) bolo zastúpenie ekonómov z SPU ešte vyššie. Okrem už spomínanej štvorice sa do TOP 100 dostala aj prof. Elena Horská z Katedry marketingu FEM, prof. Peter Bielik z Katedry ekonomiky FEM a doc. Radovan Savov z Katedry manažmentu FEM.

Všetkým kolegom blahoželáme!

Späť