Univerzitný deň techniky predstavil špičkovú poľnohospodársku techniku. Zaujal aj stredoškolákov

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 12. októbra v areáli VPP v Kolíňanoch Univerzitný deň techniky. Pilotný ročník bol zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín.

Podujatie otvoril konateľ VPP Ing. Ján Lajda. Účastníkom sa prihovoril prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., pracovníci Katedry strojov a výrobných biosystémov TF -  prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., a  prof. Ing. Pavol Findura, PhD. Za prax vystúpil riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre Ing. Jozef Bako.  

„Veríme, že sme postavili základy dobrej tradície a takéto akcie sa budú opakovať aj v budúcnosti,“ povedal prorektor J. Gaduš. Dekan TF prof. Z. Tkáč okrem iného uviedol, že fakulta ako jediná na Slovensku vyučuje a pripravuje odborníkov v rámci študijného programu poľnohospodárska technika. „V súčasnosti niektorí z 8-tisíc absolventov TF pôsobia ako manažéri poľnohospodárskych podnikov a zaoberajú sa aj predajom a výrobou poľnohospodárskej techniky na Slovensku. Podujatie je výbornou príležitosťou pre našich študentov priamo sa oboznámiť so špičkovou technikou, keďže mnohí z nich s ňou budú v budúcnosti pracovať,“ povedal dekan.  

Asi tristo návštevníkov, najmä študentov SPU, ale aj viacerých stredných škôl, si mohlo prezrieť vystavenú modernú a špičkovú techniku pre poľnohospodárov, ktorú prezentovala firma Agroservis, Hriadeľ, Lemken, Ematech Radošina a Ematech - technológie. Pripravené boli aj praktické ukážky poľnohospodárskej techniky, technologické linky a ukážky riadeného pohybu techniky CTF. Organizátorov potešila hojná účasť študentov, medzi nimi stredoškolákov z Rimavskej Soboty, študujúcich v odbore mechatronika, ktorí neskrývali svoje nadšenie z podujatia.

Na záver akcie nás zaujímalo, v akom stave je v súčasnosti technický park nášho vysokoškolského podniku. Ako nás informoval Ján Lajda, technický park VPP je už zastaraný. „Mojou úlohou je obnoviť ho,“ konštatoval konateľ. V tomto zmysle prvou lastovičkou je nedávno zakúpený samochodný postrekovač od firmy Agria, keďže doteraz mali na podniku len ťahané postrekovače. Plánujú ho využívať už teraz na jeseň. Manažment VPP je presvedčený, že ušetria veľa chémie i času na ošetrenie porastov.

Späť