Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslávila 70. výročie

vložil: SPU Web Editor

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) udelila pri príležitosti 70. výročia svojho založenia pamätnú medailu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Z rúk rektorky UVLF prof. Jany Mojžišovej ju 16. septembra na slávnostnom zasadnutí akademickej obce prevzala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová.

UVLF už sedem desaťročí spoluvytvára obraz východného Slovenska ako regiónu s kvalitným odborným, vedeckým a pedagogickým zázemím, no zároveň ho pevne spája s európskym vzdelávacím a výskumným priestorom. Má stabilné miesto v systéme vysokoškolského vzdelávania a podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni.

Späť