Univerzita nezabúda na svojich seniorov

vložil: SPU Web Editor

V Kongresovej sále SPU sa 22. októbra zišli bývalí zamestnanci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na tradičnom podujatí, ktoré pre nich každoročne organizuje Univerzitná organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v spolupráci s vedením univerzity a fakúlt.

Seniorov privítala rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová. Pripomenula, že uplynulý akademický rok prebiehal vo veľmi intenzívnom tempe, nastúpilo nové vedenie, ktoré si stanovilo určité ciele, týkajúce sa najmä kvality. „Dostávame mnoho podnetov práve od vás, seniorov, ktorí ste už v dôchodkovom veku. Chcela by som sa vám poďakovať za každý námet, za každú myšlienku. V mnohých veciach máte častokrát lepší pohľad na témy, ktoré sa u nás otvárajú nanovo. Tak, ako prijímame rady od svojich rodičov a počúvame ich, tak aj univerzita a ľudia, ktorí na nej pôsobia, by si mali vypočuť svojich starších kolegov,“ vyjadrila sa rektorka. Zároveň pozvala seniorov na Vianočný koncert SPU, ktorý sa uskutoční v decembri.

Predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU  doc. Zuzana Hlaváčová vo svojom vystúpení priblížila činnosť odborovej organizácie za uplynulý rok. Zdôraznila, že v novej kolektívnej zmluve, ktorú podpísali s vedením univerzity, vyjednali pre zamestnancov veľmi dobré podmienky. Informovala tiež o priemerných platoch pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu roku v priemere o 10 percent. Pripomenula tiež možnosti kultúrnych a športových podujatí, ponuku rekreácií či podujatí pre deti, na ktorých sa môžu zúčastniť aj seniori, prípadne ich vnúčatá.

Prítomných pozdravil aj doc. Miroslav Habán, podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR. „Som veľmi rád že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí k tým najakčnejším, čo sa týka odborárskej činnosti. Je to zásluha výboru Univerzitnej organizácie a dokazuje to aj stav členskej základne,“ vyjadril sa doc. Habán. Informoval seniorov o poslaneckom návrhu na zmenu minimálneho dôchodku, rokovaniach odborov o minimálnej mzde, zvýšení miezd neučiteľských profesií a učiteľov, valorizácii platov mladých začínajúcich pedagógov a i. Pripomenul možnosti rekreačných aktivít seniorov v odborárskych zariadeniach v Kežmarských Žľaboch, na Čingove alebo v Trenčianskych Tepliciach. Zdôraznil, že Konfederácia odborových zväzov v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prispieva na rekreácie pre dôchodcov v rekreačných zariadeniach Sorea.

Prvú časť programu zakončilo kultúrne vystúpenie PaedDr. Dušana Danka a súrodencov Lenky a Maťka Makových. Stretnutie pokračovalo posedením a rozhovormi v priateľskej atmosfére, nechýbalo občerstvenie a žrebovanie tombolových cien.

Späť