SPU získala nehnuteľnosti v priestoroch Agrokomplexu

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zavŕšila viac ako trojročné úsilie o prevod budovy Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVaPÚ), ktorá sa nachádza v priestoroch výstaviska Agrokomplex, v katastrálnom území Chrenová.

 

Zákonom č. 145/2013 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.7. 2013, prešla budova ŠVaPÚ,  o celkovej rozlohe viac ako 5-tisíc m2 do vlastníctva našej univerzity. Pred  jeho účinnosťou boli nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava.

 

SPU plánuje využívať priestory na vzdelávacie aktivity a vedeckovýskumnú činnosť. Na rekonštrukciu priestorov budovy získala univerzita účelovú dotáciu, ktorú podpísal rektor SPU 17. 7. 2013.

Späť