SPU v Nitre zaradili do jedného z najprestížnejších rankingov na svete

vložil: SPU Web Editor

Times Higher Education World University Ranking je jedným z trojice najprestížnejších univerzitných rankingov na svete. V Zürichu predstavili 11. septembra výsledky nového ročníka.

V tohtoročnej edícii sa na prvom mieste umiestnila Oxfordská univerzita, na druhom mieste Kalifornský technický inštitút a na treťom mieste Univerzita Cambridge. Po prvýkrát v histórii bola do rankingu zaradená aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa tak stala jednou zo štyroch slovenských univerzít zaradených do Times Higher Education World University Ranking.

V hodnotení európskych univerzít Europe Teaching Ranking sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre umiestnila medzi 200 najlepšími. Europe Teaching Ranking zohľadňuje najmä výsledky študentov, rôznorodosť vzdelávacieho prostredia a zdroje univerzít vynakladané s cieľom efektívneho vyučovania. Respondentmi prieskumu medzi študentami bolo viac ako 125 000 študentov z 18 krajín. Univerzity zo Slovenska, Čiech, Dánska, Fínska, Poľska, či Litvy boli do rankingu zaradené vôbec po prvýkrát.

Viac na

Späť