Rektorovi SPU udelili Medailu svätého Huberta

vložil: Renáta Chosraviová

V Kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom kraji sa 2. – 3. septembra konal 27. ročník celoslovenských poľovníckych slávností  Dni svätého Huberta. Podujatie už tradične organizuje Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Počas slávnostného ceremoniálu otvorenia odovzdali rezortné vyznamenania MPaRV SR zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku  poľovníctva a tiež ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Na návrh predsedníctva Slovenského poľovníckeho zväzu udelili Medailu svätého Huberta za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.  

Dni svätého Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov z celého Slovenska i zahraničia. Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode. To je odkaz legendy o Sv. Hubertovi, ktorý si účastníci osláv každoročne pripomínajú.

Súčasťou osláv je veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí – poľovnícke pasovanie, celoslovenské súťaže vo vábení jeleňov, vo vábení ostatnej zveri, o poľovnícky nôž roka, o poľovnícky šperk roka, výstava poľovníckych fotografií, súťaž v streľbe z historických zbraní, streľba z kuší a lukov, Hubertova kvapka krvi, ukážky sokoliarskeho výcviku, poľovníckej kynológie, divadelné predstavenia a hudobné vystúpenia a pod.

Už tradíciou je aj Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi, ktorá je veľkou velebou prírody, dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu.

Späť